Samotný nadpis zní pro někoho snad podivně. Ovšem pravdou je, že zefektivnění výrobního procesu je stejně jako zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti práce jedním z hlavních zájmů každého zaměstnavatele.

Obě tyto oblasti spolu úzce souvisí, neboť pořádek na pracovišti, efektivní výrobní proces a správně nastavený plán bozp a hlavně jeho dodržování, je předpokladem úspěšných výsledků. Překážkou ve snaze snížit počet pracovních úrazů je nejčastěji jev, kterému se říká provozní slepota. Člověk, který se delší dobu pohybuje v jednom prostředí, sice vidí výstražné cedulky a varovná upozornění na nebezpečí, ovšem přestává je vnímat. Mnohem účinnějším opatřením je optická signalizace spočívající v promítání například nápisu „Stop“ na podlahu přímo před procházející osobu. Je tak mnohonásobně pravděpodobnější, že si této výstrahy všimne více, než tradičních tabulek.

Kdo je autorem projektu?

Je jím společnost Visap s.r.o. se sídlem v obci Žerčice u Mladé Boleslavi. Cílem pracovníků této společnosti je pomáhat především výrobním podnikům. Vedle optické signalizace v rizikových místech se zabývá také možnostmi zvyšovat efektivitu výrobního procesu a současně zlepšovat celkové pracovní prostředí. Veškerá navržená opatření nejprve projednává přímo se zájemcem, který tak má možnost se přímo podílet na jejich realizaci.

Jak spolupráce probíhá?

Zájemce si nejprve musí sjednat s firmou Visap nezávaznou schůzku, na které se pracovníci této firmy seznámí s prostředím a představami klienta, provedou analýzu a poté vypracují projekt. Po připomínkovém řízení pak tento projekt realizuje. Hlavním efektem celého projektu je jednak zlepšený bezpečnostní systém, a jednak efektivnější výrobní proces.

Další možnosti využití

Projekty společnosti Visap lze využít nejen ve výrobních provozech, ale i v jiných oblastech. Optická signalizace se uplatňuje například jako efektivní promítání nejrůznějších reklam nebo pozvánek při pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Firmy mohou využívat také projekce loga jako součást svého marketingu.