Plast je jedním z nejčastějších materiálů, se kterými přicházíme každý den do styku. Od rána až do večera se plastů dotýkáme a nacházíme se v jejich blízkosti. Existuje mnoho druhů plastů, které se mezi sebou liší. Plasty nejsou neškodné materiály, mnoho z nich představuje nebezpečí pro naše tělo i pro životní prostředí. Prostřednictvím infografiky od portálu AlansFactoryOutlet.com si představíme 7 nejčastějších druhů plastů detailně. Můžete snadno zjistit, jaká je jejich toxicita a kterým plastům je vhodné se vyhýbat.