V překladu znamená tento cizí název léčebnou lázeň, tedy metodu využívající přírodní zdroje. Ty jsou důvodem vázání balneoterapie na určité místo. Balneoterapie se využívá při prevenci, udržování a podpoře zdraví, dále při léčbě nemocí a patologických stavů a při obnovování narušených funkcí a schopností.

Stručně vyjádřeno slouží balneoterapie k navrácení zdraví a aplikuje se většinou v rámci komplexní lázeňské léčby. Přitom se využívají její různé prostředky, jako je klimatoterapie, fyzikální terapie, termoterapie, hydroterapie, elektroterapie, kinezioterapie, farmakoterapie ale také psychoterapie. K úspěšné léčbě přispívá významně samotný lázeňský režim navozující klid a pohodu.

Lázeňská léčba probíhá v pěti fázích:

  • vstupní lázeňská reakce – souvisí s přechodem z domova do lázní, s psychickou a fyzickou zátěží před nástupem a se zážitky z nového prostředí. To trvá cca tři dny
  • aklimatizační fáze – souvisí s přizpůsobením se novému prostředí a léčbě. V této fázi trvající 7-12 dnů probíhá první reaktivní kritický vrchol
  • zátěžová fáze trvá 18-22 dnů a charakterizuje ji druhý reaktivní-kritický vrchol, který již není tak výrazný
  • koncová fáze – souvisí se stavem na konci balneoterapické léčby
  • reaklimatizační fáze – v té se projevuje efekt návratu domů

Jaké jsou přírodní zdroje

Území Česka i Slovenska je velmi bohaté na přírodní léčivé zdroje a lázeňská péče má v obou zemích dlouholetou tradici. K nejznámějším místům patří Bardejov, Bojnice, Nový Smokovec, Piešťany, Rajecké Teplice, Sliač, Štrbské Pleso, Trenčianské Teplice a řada jiných. V Čechách můžete balneoterapii využívat například v Mariánských či Františkových lázních.

Přírodní zdroje rozdělujme do 4 skupin: léčivé vody, léčivé peloidy (kašoviny, bahna, rašeliny), léčivé plyny a léčivé klima (klimatické lázně nebo klimatoterapie). Vnější balneoterapie znamená koupele, obklady, výplachy či polévání, vnitřní balneoterapie spočívá v pití léčivých vod a inhalaci.

Léčebné účinky

Balneoterapie má pozitivní vliv při léčbě nejrůznějších nemocí, regeneraci pohybového aparátu, potížích oběhového, trávícího, dýchacího a nervového systému. Účinná je rovněž při léčbě diabetu, kožních chorob, ale i při léčení onkologických onemocnění a endokrinologických potíží. Účinků balneoterapie se využívá také při léčení nemocí močových cest, ale také při odstraňování nadváhy a obezity.