Zrak je dar, o který se musíme starat, neboť přes něj vnímáme všechnu tu krásnou barevnost každodenního života. Zrak nám s přibývajícími lety slábne, někdo má takové dědičné dispozice, že se se špatným zrakem musí prát celý život. Proto si važme, pokud je náš zrak v pořádku a dělejme vše proto, aby takový zůstal co nejdéle.

Příčiny zhoršení zraku

Na zhoršení zraku se kromě dědičnosti podílí další faktory, jakými jsou např. cukrovka, roztroušená skleróza, oční nemoci typu šedého a zeleného zákalu či poranění očí. To jsou všechno příčiny, které můžeme odstranit, či zpomalit a zlepšit tak kvalitu vidění jen s pomocí odborníků. Pak jsou ale příčiny, které může ovlivnit každý z nás, a které vedou ke zhoršení zraku vinou našeho stylu života.

Jak o zrak pečovat?

– především dbejte na životosprávu plnou vitamínů a minerálních látek čili dostatek ovoce a zeleniny
– odpovídající dobu spěte
– při práci a tím spojené námaze očí dělejte přestávky, nechte oči odpočinout, dívejte se do dálky, zavřete si je na chvíli, zakoulejte jimi, vyvětrejte místnost
– v létě noste sluneční brýle
– nezanedbávejte projevy potíží s očima a včas zajděte k lékaři, zaskočte si k němu i preventivně
– nezapomínejte na časté mrkání
– využívejte vhodné osvětlení
– oči by měly být neustále v pohybu, proto střídejte pohledy do dálky a na blízko
– náš zrak rovněž ovlivňuje špatné držení těla, proto dbejte na to, abyste měli tělo v rovnováze a drželi se zpříma

Četba a práce na počítači

Při dlouhém sledování televize a čtení knih dělejte přestávky. Nečtěte vleže na břiše, text by měl být rovnoběžně s obličejem. Dbejte i na to, abyste měli text dostatečně daleko od očí – cca 40 cm, monitor pak 50 – 100 cm. Vyhýbejte se čtení při jízdě v autobuse a v autě.

Při práci s počítačem si hlídejte, aby vám monitor neosvětlovalo slunce, či špatně nastavené osvětlení lampiček, rovněž si hlídejte i velikost písma na monitoru. Když bude příliš malé, oči zbytečně namáháte a přibližujete je k monitoru.

Pozor na brýle

Pokud nosíte brýle a vaše oči, když jsou odpočinuté, dobře vidí i bez brýlí, třeba po ránu, nenasazujte si je hned. To samé platí i v případě, kdy používáte slabé brýle, oči totiž tzv. zleniví, nemusí se tolik namáhat a ztrácí tím schopnost zaostřovat. Pozor, to však neplatí u řidičů, ti musí mít brýle vždy.