V Americe prudce stoupá počet lidí, kteří umírají na předávkování drogami. Během 12 měsíců před dubnem 2021 zemřelo v důsledku užívání drog přes 100 tisíc lidí. Jedná se o šokující zjištění, něco takového nemá v USA obdoby. V porovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst téměř o 30%.

Proč došlo k tak prudkému zvýšení případů úmrtí

Za prudký nárůst případů může zejména šířící se chudoba a pandemie COVID-19. Pandemie je spojená se sociální izolací, depresemi a omezením služeb, které lidé potřebují. Lidé závislí na drogách nemohou kvůli izolaci získat potřebnou lékařskou péči a podporu. V Americe přibylo obrovské množství bezdomovců a také vzrostlo množství případů užívání fentanylu. Mezi květnem 2020 a dubnem 2021 zemřelo 100 306 Američanů na předávkování drogami. Trvá dlouho, než se spočítají všechny konečné případy. CDC dříve oznámilo, že v roce 2020 zemřelo asi 93 000 lidí na předávkování. Jedná se o nejvyšší dosud zaznamenané číslo za kalendářní rok. Nyní je jisté, že počet úmrtí za rok 2021 bude výrazně vyšší než 100 tisíc.

Posledních 30 let čelí USA dramatickému růstu počtu lidí závislých na drogách. Předávkování drogami nyní převyšuje počet úmrtí způsobených autonehodami, zbraněmi a chřipkou.

Většina lidí zemře kvůli droze zvané fentanyl

Za velké množství úmrtí je zodpovědná droga jménem fentanyl. Jedná se o smrtelný opioid, který překonal ostatní nebezpečné drogy, včetně heroinu. Dealeři často míchají fentanyl s jinými druhy drog a to je také důvodem, proč tak prudce roste počet úmrtí. Například v Illinois se více než 80% úmrtí týkalo předávkování fentanylem.

Počet obětí vzrostl prakticky ve všech státech USA, s výjimkou Delaware, New Hampshire, New Jersey a Jižní Dakoty. Státy s největším nárůstem byly Vermont (70 %), Západní Virginie (62 %) a Kentucky (55 %). Vláda USA sice plánuje učinit kroky pro podporu drogově závislých lidí, ale je otázkou, jestli takové kroky budou skutečně účinné. Za nárůst drogově závislých může především izolace a ekonomická situace lidí a tu vláda příliš účinně neřeší.