Jak se říká „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“. Pokud váš příbuzný vážně onemocní a vyžaduje vaši neustálou péči a vy jste zaměstnancem, máte nárok na určité placené volno. Za jakých podmínek a kolik můžete dostat v roce 2018?

90 dní s příjmem 60%

V případě, že se jako zaměstnanec musíte postarat o svého blízkého člena rodiny, který je například po těžkém úrazu nebo trpí vážnou chorobou, budete mít nárok na placené volno v rámci ošetřování člena rodiny (dále zkráceně OČR). Výše příjmu bude 60% z měsíčního platu, co je shodné jako při krátkodobém ošetřování člena rodiny. Jedná se o takzvané dlouhodobé ošetřovné, které je v roce 2018 možné čerpat až 90 dní. Žádat o tuto dávku není možné ihned, ale přibližně až v podzimních měsících letošního roku.

Podmínky pro nárok na OČR

Ošetřovat člena rodiny bude možné nejdéle po dobu tří měsíců. Musí být ovšem splněna podmínka, že ten člověk, o kterého má být pečováno, strávil předtím alespoň jeden týden v nemocnici. Lékař tak může sám posoudit, zda je další dlouhodobé ošetřování, byť v domácích podmínkách, nezbytné. Zaměstnavatel bude moci odmítnout poskytnutí tohoto volna na očr pouze z důvodů závažných provozních důvodů. Pak je tu ještě poslední podmínka, a to, že ošetřující člověk si nesmí v průběhu ošetřování člena rodiny nijak přivydělávat.

Kdo všechno může o OČR zažádat?

Kromě přímých příbuzných ošetřovaného jedince budou mít nárok na ošetřování také ti, kteří žijí s ošetřovaným ve společné domácnosti. To znamená, že se může jednat o rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozence, zetě, snachy, neteře a synovce. Kromě manželů to mohou být i druhové, družky nebo registrovaní partneři.

Ošetřující neztratí práci, ale firmy spokojené nebudou

Hlavním smyslem placeného ošetřování je, že člověk se bude moci starat o svého nemocného blízkého a neztratí přitom příjem, ani se nebude muset brát dovolenou či neplacené volno. Hranicí je pouze maximu 90 dní. Pokud bude třeba pečovat o ošetřovaného i po uplynutí této doby, mohou se členové rodiny střídat. Je logické, že zaměstnavatelé nebudou rádi, jelikož budou muset hledat náhradu, přičemž nebudou dopředu vědět, na jak dlouho. Firmy také mohou mít obavu z možného zneužívání ze strany zaměstnanců.