Uzavření sňatku je velkým životním krokem, které člověku v mnoha ohledech změní život. První změna čeká na novomanžele hned po svatbě, kdy se musí vyměnit doklady. Změna stavu se musí nahlásit na mnoha místech, ovšem výměna dokladů po svatbě se týká jinak mužů a jinak žen.

Muži versus ženy

Nejčastějším situací při svatbě je, že žena přejímá manželovo jméno. Protože mužům se jméno nemění a vzhledem k tomu, že údaj o rodinném stavu je v občanském průkazu volitelný, většiny mužů se změna stavu ze svobodného na ženatý nijak nedotkne a o nový občanský průkaz žádat nemusí. V cestovních pasech a řidičských průkazech se rodinný stav neuvádí, takže mužům zůstanou jejich dosavadní doklady. Ženy to mají komplikovanější, neboť nahlašování změny je čeká na mnoha místech. Podle důležitosti lze sestavit pořadí institucí, kde je to povinností, dále kde musíte a kde je to vhodné.

  1. Změnu jste povinni ohlásit a žádat o nový doklad v případě občanského průkazu (do 15 dnů od obdržení oddacího listu), řidičského průkazu (do 5 dnů od změny), cestovního pasu a na matrice.
  2. Změnu musíte nahlásit na živnostenském úřadě do 15 dnů jste-li podnikatelka nebo OSVČ, na katastrálním úřadě, na registru vozidel, u lékařů, pojišťoven, spořitelen, fondů. Dále u distributorů energií, telefonních operátorů a na české poště.
  3. Změnu je vhodné nahlásit obchodům, kde máte věrnostní karty a dalším institucím, kde by změna jména mohla působit obtíže.

Nový občanský průkaz

Při ztrátě, zničení či odcizení občanského průkazu je nutné požádat o nový doklad totožnosti. Žádost o nový občanský průkaz můžete podat u jakéhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Vyřízení trvá zpravidla cca měsíc a vyzvednout si jej můžete na kterémkoliv úřadě, který uvedete ve své žádosti o občanský průkaz.

K žádosti o nový občanský průkaz musíte připojit rodný list nebo doklad o státním občanství. Žádáte-li o výměnu, musíte s sebou vzít také starý občanský průkaz. Měníte-li občanku kvůli změně údajů, vezměte s sebou také doklad potvrzující tuto změnu.