Konzumaci mořských plodů si většina lidí spojuje se zdravým životním stylem. Je obecně známo, že v mořských plodech naleznete mnoho důležitých živin, které podporují naše zdraví. Takto to bylo v minulosti, mořští tvorové jsou v současné době kontaminovaní mnoha nebezpečnými látkami. Oceány jsou přesycené odpadky a chemikáliemi, které do něj lidé vypouští. Když mořské tvory konzumujeme, tyto nebezpečné látky se dostanou do našeho organismu. Máte strach z melanomu? Pravděpodobně víte, že se jeho riziko zvyšuje při častém vystavení slunci. Podle nové studie se riziko melanomu zvyšuje i při pravidelné konzumaci mořských plodů.

Jak studie probíhala?

Zvýšené riziko melanomu odhalila nová studie z Brown University. Studie byla publikována v časopise Cancer Causes and Control. Zjistilo se také, že konzumace ryb může představovat vyšší riziko rozvoje této vážné rakoviny kůže s vysokým rizikem úmrtí. Někteří mohou být z výsledků studie v šoku. Studie analyzovala 491 367 účastníků studie NIH-AARP Diet and Health Study, přičemž účastníci zaznamenávali, kdy, kolik a jak často jedli různé druhy připravených mořských plodů. Konkrétně se jedná o tato jídla: smažené ryby, nesmažené ryby nebo jiné mořské plody a tuňák balený v oleji nebo ve vodě. Jedná se o nejoblíbenější druhy mořských plodů. Ve studii jsou zohledněny rodinné anamnézy (rakovina, kouření, fyzická aktivita, příjem alkoholu a další), životní styl a sociodemografické faktory. Vědci použili Coxovu proporcionální regresi rizik upravenou o více proměnných k odhadu poměrů rizik (HR) a 95% intervalů spolehlivosti (CI).

Jaké jsou výsledky studie?

Během sledovaného období v průměru 15,5 roku vědci u účastníků zjistili 5 034 případů maligního melanomu a 3 284 případů melanomu in situ. Jedná se skutečně o znepokojivá čísla. Asi u 1 % z celkových účastníků se vyvinul maligní melanom, zatímco u asi 0,7 % se vyvinul melanom in situ. Znamená to melanom stadia 0, kdy je rakovina stále izolována v horní vrstvě kůže a dosud se nerozšířila.

„Pozitivní asociace byly konzistentní napříč několika demografickými faktory a faktory životního stylu,“ uvedla studie. „Byly také pozitivní souvislosti mezi příjmem tuňáka a nesmažených ryb a rizikem maligního melanomu a melanomu in situ. Nicméně konzumace smažených ryb byla nepřímo spojena s rizikem maligního melanomu, nikoli však melanomu in situ.

Kolik ryb denně jíte?

Pokud máte rádi tuňáka, zřejmě se vám nebude líbit, že jeho pravidelnou konzumací zvyšuje riziko melanomu. Účastníci, kteří jedli 0,5 unce tuňáka denně ve srovnání s těmi, kteří jedli 0,01 unce denně, měli o 17 % vyšší riziko jak maligního melanomu, tak melanomu in situ. Ti, kteří jedli 0,62 unce nesmažených ryb nebo mořských plodů denně ve srovnání s přibližně 0,01 unce nesmažených ryb nebo mořských plodů denně, měli o 18 % vyšší riziko maligního melanomu a o 25 % zvýšené riziko melanomu in situ.

Čím jsou ryby kontaminované?

„Předpokládáme, že naše zjištění by mohla být připsána kontaminantům v rybách, jako jsou polychlorované bifenyly, dioxiny, arsen a rtuť,“ řekl Eunyoung Cho, spoluautor studie a docent dermatologie a epidemiologie na Brownově univerzitě. Zprávy založené na rostlinách. „Předchozí výzkum zjistil, že vyšší příjem ryb souvisí s vyššími hladinami těchto kontaminantů v těle, a identifikoval souvislosti mezi těmito kontaminanty a vyšším rizikem rakoviny kůže. Spotřeba rtuti v USA pochází převážně z ryb. Pokud tedy rtuť souvisí s rakovinou kůže, pak je logické, že s tím může souviset i příjem ryb.“

Jíst nebo nejíst ryby?

Zjistili, že vyšší celkový příjem ryb, příjem tuňáka a příjem nesmažených ryb pozitivně souvisí s rizikem jak maligního melanomu, tak melanomu in situ. Aby bylo možné vyvodit konkrétní závěry, je potřeba více studií, které budou zaměřeny na vliv konzumace kontaminovaných ryb na náš organismus. V každém případě je ostudou lidstva, že jsou oceány plné odpadků a jedů, které pak konzumujeme. Ryby už zkrátka nejsou tak zdravé jako v minulosti. Pokud máte rádi ryby, jejich konzumaci se nevyhýbejte, ale zvažte, jestli je vhodné konzumovat pravidelně nebo jejich příjem omezovat.

Studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10552-022-01588-5