Pokud cvičíte jógu, jste si pravděpodobně vědomi toho, jak pozitivní výsledky může přinést vašemu tělu. Studie ukázaly, že jóga může pomoci při hubnutí, budování i tvarování svalů, při pohyblivosti kloubů i při chronických bolestech, jako je například revmatoidní artritida. Ale věděli jste, že tato prastará praktika může rovněž zlepšit vaše mentální zdraví a schopnosti? Nedávná studie výzkumného institutu v Miami pod vedením H. Lavretskyho provedená u dospělých, kteří trpěli mírnými poruchami paměti, ukázala, jak zdravá může být jóga pro lidský mozek.

Výsledky studie

Výzkumníci, kteří si byli dobře vědomi fyzických benefitů jógy, se snažili pochopit, jaké mentální či kognitivní výhody toto cvičení má. Studie byla provedena na skupině dobrovolníků středního a staršího věku, kteří pociťovali zhoršení paměti a opravdu jim bylo diagnostikováno mírné zhoršení kognitivních funkcí, což je stav, který může být předstupněm k Alzheimerově chorobě či jiné formě demence.

Vědci udělali analýzu mozku všech zúčastněných s cílem stanovit základní úroveň jejich mentálních funkcí. Poté rozdělili účastníky do dvou samostatných skupin. První z nich měla kromě hodinového sezení tréninku mozku praktikovat podobné úkoly na toto téma patnáct minut doma, zatímco druhá skupina měla hodinové cvičení Kundalini jógy a opět každý den patnáct minut cvičení doma. (Obě skupiny tedy strávili praktikami stejný čas).

Po třech měsících byla opět provedena analýza mozkové činnosti všech dobrovolníků, aby mohla být zjištěna jakákoli změna v důsledku předchozí intervence. Bylo zjištěno, že obě skupiny pacientů zaznamenaly zlepšení v oblastech mozku, které mají vliv na paměť a jazykové schopnosti. Nicméně, skupina podílející se na cvičení jógy, vykazovala také zlepšení v oblastech mozku, kde sídlí koncentrace a pozornost. Jinými slovy, tito jedinci měli navíc vyšší schopnost soustředit se, což ukazuje, že jóga měla na zlepšení mentálních funkcí větší dopad, než tréninkový program mozku.

Studie v kontextu

Zajímavé na této studii je, že není jediná. Je spíše součástí rostoucího množství důkazů, že jóga má kromě fyzických i mentální přínosy.

V minulosti například podobné klinické studie ukázaly pozitivní vztah mezi tímto cvičením a depresemi, poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), posttraumatickou stresovou poruchou, a dokonce i vážnými psychotickými poruchami, jako je schizofrenie. Jedna studie dokonce potvrdila, že tato zdánlivě jednoduchá a mírná praktika je pro zlepšení mozkových funkcí účinnější, než například aerobik.

Stručně řečeno, existuje stále více důkazů o tom, že je jóga kromě fyzické zdatnosti schopna také pozitivně ovlivnit i stav mysli, a to nejen při problémech s výpadky paměti, ale také při duševních poruchách, jako je úzkost, deprese, ADHD či schizofrenie. Toto cvičení je tedy komplexní způsob, jak zlepšit všechny aspekty zdraví a přinést radost a uspokojení těm, kteří se mu věnují na denní bázi.