Znečištěné ovzduší je v současnosti jedním z hlavních problémů, především kvůli dopravě, výrobnímu a potravinářskému průmyslu roste každým dnem. Budete však překvapeni, že ke znečištění přispívá také mnoho vnitřních faktorů. A jsou přímo u vás doma. Je třeba je analyzovat a dbát, abychom se jim úplně vyhnuli či alespoň zredukovali jejich používání. Zde jsou hlavní zdroje znečištění vnitřního ovzduší.

Parfémy a laky na vlasy

Parfémy a laky na vlasy jsou v domácnostech běžně používané. Tyto výrobky uvolňují těkavé organické sloučeniny. Účinky uvolněných organických plynů se liší od podráždění očí, nosu a krku, přes závratě, až po velmi vážné problémy, včetně rakoviny a poškození centrálního nervového systému. Toxicita závisí na druhu plynu, který se uvolňuje. Jako řešení lze použít k osvěžení domova přírodní parfémy, které si vyrobíte i doma.

Krb/plynové topení

Téměř každý dům má krb nebo plynové topení. Tato zařízení uvolňují vdechovatelné částice, které se dostanou do dýchacího ústrojí a mohou způsobit kašel, bolesti v krku, svědění či různé záněty.

Tabákové výrobky

Kouření v interiéru může mít negativní účinky nejen na zdraví člověka, který kouří, ale i na ostatní obyvatele domácnosti, kteří jsou označování jako pasivní kuřáci. Pro ně nese tabákový kouř rizika podobná jako u kuřáků, například rakovinu plic a další plicní onemocnění, onemocnění srdce a obecně podráždění očí, krku a celého dýchacího systému.

Pesticidy a insekticidy

Proti komárům či švábům používáme různé preparáty. Ty do vzduchu uvolňují řadu chemických látek a následně mohou dráždit oči, nos, hrdlo, jsou také škodlivé pro centrální nervový systém a ledviny. Namísto použití těchto chemických výrobků využívejte přírodní repelenty.

Biologické kontaminanty

Znečišťující látky z biologických zdrojů jsou například plísně, domácí prach či zvířecí chlupy.. To vše může způsobit podráždění očí a krku, nosu, plic, dýchací problémy (včetně astmatu), horečku a mnoho dalších nemocí.

Fluorescenční světla

Zářivky mohou při rozbití vypouštět v malých dávkách neurotoxin rtuť. Ta se poté usazuje na koberci, stolu, oblečení apod. Někdy může být velmi obtížné se jí zbavit. Pokud se vám světla rozbijí, otevřete všechna okna, vypněte centrální topení či klimatizaci a opusťte místnost minimálně na 15 minut.