Ptačí chřipka opět řádí kolem nás a nemilosrdně kosí volně pohybující se ptactvo a je důsledkem následného vybíjení domácích ptáků a drůbeže. V Česku je již několik ohnisek ptačí chřipky a mnozí si kladou otázku, zda se této nemoci má obávat i člověk? Zatím nemusí, ale vyhráno není, obezřetnost je na místě.

Podtypy ptačí chřipky

Ptačí chřipka má asi patnáct podtypů. U toho současného, který je i v Česku a nese označení H5N8, doposud přenos na člověka nebyl nikde zaznamenaný. Jen několik případů ptačí chřipky se objevilo v 90. letech v Hong Kongu, ale to se jednalo o podtyp H5N1 a šlo vždy o přímý kontakt člověka s nakaženým ptactvem.

Není se čeho bát, ale…

Obavy z nakažení ptačí chřipkou nejsou na místě. Jak jsme již psali, současný podtyp se na člověka nepřenáší a odborníci to ani neočekávají, i když… Přenos stoprocentně vyloučit nelze, neboť nikde není psáno, že by nemohlo dojít k mutaci virů klasické chřipky s ptačí chřipkou. Proto je v tomto směru nutná obezřetnost.

Projevy ptačí chřipky

Pokud by se přeci jen stalo, že by se ptačí chřipka na člověka přenesla, mohla by se u něj projevit náhlou vysokou horečkou a kašlem, bolestmi hlavy a dechovými obtížemi. Předpoklad je, že by se postižený jedinec musel v uplynulých sedmi dnech nacházet v ohnisku nákazy či jeho okolí a přišel by do přímého styku s nemocným či uhynulým ptactvem.

Co je ptačí chřipka?

Je to virové onemocnění postihující ptáky i drůbež. Dochází u nich k dýchacím potížím, přestávají jíst a během jednoho až dvou dní hynou. Nemoc se šíří především trusem postižených volně žijících ptáků.

Pokud objevíte uhynulé ptáky, v žádném případě se jich nedotýkejte. Zamezte přístup dětem a zavolejte příslušnou veterinární správu.