Sebevědomí lidé věří ve své schopnosti. Pokud nevěříte sami sobě, proč by vám měl věřit někdo jiný? Až budete na sobě pracovat, dejte si pozor na věci, které sebevědomí lidé nedělají.

1. Nehledají výmluvy

Sebevědomí lidé přebírají zodpovědnost za své myšlenky a činy. Neviní hustý provoz za svůj opožděný příchod do práce, ani nepoužívají věty typu „nemám teď čas“ nebo „prostě nejsem dost dobrý.“ Oni si čas udělají a snaží se tak dlouho, dokud požadovaného cíle nedosáhnou.

2. Dělají odvážné věci

Ti, kdo si věří, nenechají strach, aby ovládal jejich život. Vědí, že to, čeho se bojí, je právě to, co potřebují překonat, aby na sobě mohli pracovat a stát se tím, kým chtějí být.

3. Nelení vystoupit z komfortní zóny

Sebevědomí lidé snadno opouští zónu pohodlí, protože vědí, že je to místo, kde sny umírají. Aktivně usilují o pocit nepohodlí, protože cítí, že je to nezbytné pro jejich úspěch.

4. Neodkládají věci na příští týden

Tito lidé věří, že je lepší plán „dnes“, než „jednou.“. Nečekají na „správný čas“ nebo „příznivé podmínky,“ protože vědí, že jsou to jen výmluvy založené na strachu ze změny. Jednají tady a teď, dnes – protože to je čas, kdy se rodí pokrok.

5. Nejsou posedlí názory druhých

Sebevědomí lidé neuvíznou na místě jen kvůli kritice ostatních. Přestože se starají o blaho druhých a jejich cílem je pozitivně ovlivnit svět, neuvíznou nikdy příliš dlouho na místě jen kvůli negativním reakcím okolí. Vědí, že opravdoví přátelé je přijímají takové, jací jsou a s ostatními se ve volném čase nestýkají.

6. Nesoudí druhé

Lidé, kteří si věří, se nevyžívají v dramatech druhých. Nepotřebují pomlouvat přátele za zády, podílet se na klepech o kolezích z práce nebo se hádat s lidmi s opačným názorem. Kdo se cítí dobře takový, jaký je, nemá potřebu špinit druhé.

7. Nenechají se zastavit nedostatkem peněz

Sebevědomí lidé se snaží využít veškerých prostředků, které mají, nezávisle na tom, zda jsou velké či malé. Vědí, že vše je možné, stačí jen trocha vynalézavosti a cílevědomosti. Nehledají překážky, ale zaměřují se na řešení případného problému a dosažení cíle.

8. Nesrovnávají se s ostatními

Sebevědomí lidé vědí, že nemá cenu soutěžit s kýmkoli jiným. Chtějí být jen lepší, než včera, ostatní je nezajímá. Vědí, že každý člověk má svůj jedinečný příběh, proto by bylo srovnávání absurdní.

9. Nesnaží se druhým zavděčit za každou cenu

Tito lidé nepotřebují potěšit a získat si uznání každého, s kým se setkají. Jsou si vědomi toho, že ne všichni spolu dokážou vycházet a tak prostě život funguje. Ve vztazích se zaměřují na kvalitu, ne na kvantitu.

10. Nepotřebují neustálý pocit jistoty

Sebevědomí jedinci se stále nechytají něčí ruky. Vědí, že život občas není fér a věci nejdou tak, jak si představujeme. Místo toho, aby se snažili kontrolovat každou událost ve svém životě, raději se zaměřují na svou schopnost reagovat flexibilně a pozitivně na přicházející změny, které je posouvají vpřed.

11. Nevyhýbají se nepříjemnostem

Lidé, kteří věří sami sobě, konfrontují problémy hned v počátku, než stihnou narůst do obrovských rozměrů. Vědí, že neřešené záležitosti mají tendence narůstat během týdnů, měsíců a let desetinásobně. Raději si promluví s partnerem dnes, než aby zametli nepříjemnosti pod koberec a ohrozili tak partnerskou důvěru.

12. Nenechají se odradit malými nezdary

Sebevědomí lidé se po pádu vždy dokážou sebrat a jít dál. Vědí, že neúspěch je nedílnou součástí procesu růstu. Jsou jako detektiv hledající záchytné body, které mají odhalit, proč daný přístup nefungoval. Poté, co svůj plán přehodnotí, to zkusí znovu a lépe.

13. Když chtějí jednat, nepotřebují ničí povolení

Jednají bez váhání. Každý den si připomínají: „Když ne já, tak kdo?“

14. Neomezují se jen na určité nástroje

Sebevědomí lidé se neomezují jen na plán A. Využívají všech možností, které jsou k dispozici, neúnavně testují každý nový přístup, dokud neidentifikují strategie, které nabízí nejlepší výsledky při minimálních nákladech času a úsilí.

15. Slepě nepřebírají cizí „pravdy,“ aniž by o nich přemýšleli

Lidé s vysokým sebevědomím nepřejímají jako pravdu články z novin či internetu jen proto, že tak někdo řekl. Dívají se na každou informaci se zdravým skepticismem a vždy si dohledávají další informace a data, aby byl jejich názor co nejvíce objektivní.