Vypočítáte ho jednoduše, ale hlavním ukazatelem by být neměl. Index tělesné hmotnosti opomíjí řadu faktorů.

Index tělesné hmotnosti, anglicky Body Mass Index (zkráceně BMI), je oblíbeným měřítkem především v souvislosti se zdravým životním stylem a hubnutím. Díky této jednotce můžeme statisticky porovnat váhu lidí s různou výškou a alespoň přibližně tak určit, zda je člověk obézní nebo podvyživený. Základy BMI byly dány už v první polovině 19. století, moderní termín však pochází až z roku 1972.

Jednoduchý výpočet

Možná si pamatuje, že v ženských a fitness časopisech bývaly často přiložené jako dárek různé BMI tabulky, které rychle a jednoduše vypočítaly indexu tělesné hmotnosti na základě vaší výšky a váhy. V dnešní době už BMI rychlostí blesku vypočítají i různé stojanové váhy, které se nacházejí ve fitness centrech nebo u doktora. BMI si ale vypočítáte jednoduše. Svoji váhu v kilogramech vydělíte mocninou svojí výšky v metrech. Jednotka je tak kg/m2, ale většinou se nepíše a udává se samotné číslo.

Tabulky udávají, že pokud vyjde hodnota BMI menší než 18,5, tak jste podvyživení, mezi 18,5 až do 24,9 jde o zdravou váhu, nad 25 jde už o nadváhu a nad 30 se jedná o obezitu.

Zjednodušené porovnání

Právě díky snadnému výpočtu si BMI získalo oblibu u laické veřejnosti. Body Mass Index však často bývá ze strany odborníků vnímán a kritizován jako příliš zjednodušující ukazatel. Opomíná řadu dalších faktorů, které by měly být brány v úvahu. Index tělesné hmotnosti zohledňuje jenom výšku a váhu člověka. Při určování podvýživy respektive obezity je ale třeba zamyslet se i nad dalšími faktory, jako je pohlaví, věk, tělesná stavba, svalová hmota, obvod pasu a mnoho dalšího.