Domácí zdravotní péče je skloňována stále častěji, a to zejména v poslední době. Řada lidí vidí domácí zdravotní péči jako bezpečnější a obracejí se na agentury domácí zdravotní péče. Nejen při péči o seniory, ale v u jakýchkoli pacientů, kdy stav pacienta nevyžaduje soustavnou zdravotní péče a setrvání v nemocničním zařízení. I když je domácí zdravotní péče primárně vnímání jako péče o seniory, postarat se v domácím prostředí mohou sestřičky a doktoři i o jiné pacienty. Jedná se zejména o pacienty při poúrazových stavech, po vážném onemocnění nebo při rekonvalescenci třeba po infarktu.

Možná si myslíte, že domácí zdravotní péče je jakýsi nadstandard. Ale tak to není. Je celá řada pacientů, kteří potřebují určitou domácí péči, ale naopak nepotřebují zůstávat v nemocnici. Pro ně samotné je lepší být ve svém domácím prostředí a v nemocnici je pak zase místo pro akutní případy. Toto si uvědomují i v pojišťovnách a pokud domácí zdravotní péči předepíše ošetřující lékař, je plně hrazena z běžného zdravotního pojištění pacienta.

Pacient v domácím prostředí je v lepší psychické pohodě, což samo o sobě urychluje proces uzdravování, případně napomáhá v průběhu onemocnění.

Agentury domácí zdravotní péče jsou pro vás schopny zajistit nejen klasické převazy ran a aplikace injekcí. Některé agentury poskytují i domácí parenterální výživu, domácí fyzioterapii nebo i domácí umělou plicní ventilaci. Mezi tyto specializované agentury patří i pražská agentura ProCare Medical. Její cílem je právě to, aby pacienti mohli, pokud je to jen trochu možné, stonat doma.