Pro mnohé z nás je psaní praktický nástroj. Používáme ho ke komunikaci a vyjádření svých myšlenek, nápadů a zkušeností s ostatními lidmi, obvykle prostřednictvím e-mailu či sociálních médií. Nicméně, mnoho výzkumů ukazuje, že psaní jako ryze osobní činnost (například zapisování volného toku myšlenek či vedení deníku), má velký přínos pro naše duševní, ale i fyzické zdraví!

Zde je 11 vědecky podložených způsobů, jakými pravidelné psaní zlepšuje naši mysl, tělo i ducha…

1. Zlepšení komunikace

Psaní vám pomůže stát se lepším komunikátorem. Jste-li schopen dobře psát, lépe se budete vyjadřovat i verbálně. To vede k lepším vztahům s lidmi, ale také k dokonalejšímu uspokojení vlastních potřeb. Navíc vám pomůže lépe rozumět sám sobě.

2. Rozvoj myšlení

Studie zjistily, že sebereflexní deník je účinný způsob, jak rozvíjet kritické i logické myšlení. Psaní deníku vám pomůže lépe vyhodnotit informace a zlepšit vaši schopnost aplikovat to, co jste zažili nebo se naučili. Váš osobní notes tak může zahrnovat pozitivní i negativní zkušenosti, myšlenky, nápady i pocity.

3. Zvýšení kapacity paměti

Kdo má lepší paměť, je chytřejší. A jak to vypadá, psaní vám opravdu pomáhá paměť zlepšit.

Byla provedena studie, ve které dostalo 35 čerstvých studentů za úkol pravidelně psát o svých myšlenkách a pocitech týkajících se nadcházejícího života na VŠ. O sedm týdnů později jim byla zjištěna vyšší schopnost pamatovat si ve srovnání s 36 studenty, kteří psali o obyčejných tématech.

Vědci se domnívají, že vyjádření věcí, které nás tíží – stres a starosti, nám následně uvolňuje více prostoru pro paměťovou kapacitu.

4. Snadnější dosahování cílů

Chtěli byste se naučit hrát na klavír? Nebo dostat 1 ze zkoušky z chemie?

Výzkum ukázal, že když si vedli jeho účastníci tzv. „deník vděčnosti,“ s větší pravděpodobností se v rámci dvou měsíců přiblížili dosažení svých cílů, ať už to byly akademické, interpersonální či zdravotní. Naopak ti účastníci, kteří si vedli záznamy týkající se jen svých problémů a starostí, ale také neutrálních životních událostí, nepostupovali v této oblasti plnění cílů příliš kupředu.

5. Zlepšení pracovních vyhlídek

Ti z vás, kteří v nedávné době přišli o práci a neví, co dělat – věřte, že psaní vám může pomoci i s tímto problémem.

Výzkum provedený s 63 nezaměstnanými profesionály zjistil, že ti, kteří psali o svých myšlenkách a pocitech ohledně ztráty zaměstnání, dostali další práci rychleji než ti, kteří psali o neutrálních tématech či ti, kteří nepsali vůbec.

6. Podpora imunity

Ve studii zahrnující 50 zdravých vysokoškolských studentů, bylo těm, kteří se vypsali z traumat, prokázáno více pozitivních emocí, méně nemocí i lepší funkce buněčného imunitního systému.

V další studii bylo 40 studentů medicíny, kterým byla zjištěna negativní přítomnost protilátek na hepatitidu B, náhodně rozděleno na skupinu, která psala o svých traumatech a skupinu popisující neutrální témata.  Poté dostaly obě skupiny vakcínu proti hepatitidě B. Ti, kteří měli za úkol napsat o nepříjemných zážitcích, vykazovali vyšší tvorbu protilátek na očkování.

V další studii s HIV-pozitivními pacienty, ti, kteří psali o svých emocích, došlo ke snížení HIV virové zátěže a zvýšení funkce imunitního systému.

7. Snížení krevního tlaku

Když byli zaměstnanci vysokých škol požádání, aby pro účely studie psali buď o traumatických zážitcích, nebo o povrchním tématu, těm, kteří psali o traumatu, se následně významně snížil krevní tlak.

8. Zlepšení funkce plic

Nejenže expresivní psaní posiluje váš imunitní systém a snižuje krevní tlak, ale také může pomoci zlepšit funkci plic. Vědci zjistili, že u pacientů s astmatem nebo revmatoidní artritidou zjistili lepší funkci plic a snížení příznaků poté, co popsali své stresující životní zkušenosti.

9. Zvýšení sportovního výkonu

Sportovci často používají psaní k tomu, aby mohli lépe vyniknout. Díky vedení deníku se může sportovec vrátit ke zkušenostem a pocitům, lépe pochopit své emoce, či se namotivovat na určené cíle, což může být klíčem ke sportovnímu i osobnostnímu rozvoji. Takže pokud máte chuť napsat o tom, jak jste se cítili během svého posledního běhu nebo si chcete vést záznamy o váze, kterou jste naposledy uzvedli, pravděpodobně to vašemu dalšímu výkonu jen prospěje.

10. Vyléčení z traumatu

Přiznejme si to. Vyrovnat se s emocemi po zraňujících životních zkušenostech bývá těžké. Expresivní psaní, které zahrnuje osobní a emocionální vyjádření i vyjádření samotného traumatu, může pomoci se s ním vypořádat.

Výzkum ukázal, že účastníci, kteří psali o svých osobních traumatech, těžili z lepšího zdravotního stavu, nižšího stresu a lepší nálady. Účastníci studie byli poté schopni snáze ventilovat negativní emoce a uspořádat své úzkostné pocity spojené s traumatem.

11. Pěstuje vděčnost

Život je lepší, když jsme vděční. Zvlášť, když si zapíšeme, za co přesně.

Vědci zjistili, že účastníci výzkumu, kteří si každý týden psali, za co jsou vděční, byli v porovnání s těmi, kdo psali o každodenních potížích či neutrálních událostech fyzicky aktivnější, hlásili méně fyzických onemocnění, byli spokojenější se svým životem a optimističtější.

Jak je vidět, psaní nám nejen pomáhá stát se chytřejšími a dosáhnout svých cílů, ale také může zmírnit naše trápení, ať už je fyzické, emocionální, psychologické či duchovní povahy.

Proto se pravidelně vypište ze svých chmur, veďte si deník vděčnosti a uvidíte, jak se váš život promění k lepšímu.