Štěstí. Možná je pro někoho z nás nejméně oblíbeným slovem. Každý zná ten pocit, když se mu dařilo a najednou se „štěstí“ vytratilo jako pára nad hrncem. Štěstí není něco, s čím se rodíme, musíme jej naopak kultivovat. Psycholog Richard Wiseman ve svém průzkumu zjistil, že lidé zvyšují své štěstí díky následujícím hlavním zásadám:

  1. Všímají si příležitostí
  2. Rozhodují se na základě intuice
  3. Mají pozitivní očekávání, ze kterých se následně stávají sebenaplňující proroctví
  4. Procvičují svou odolnost

Jinak řečeno, šťastní lidé využívají příležitostí, jsou rozhodní, pozitivní a když neuspějí, nenechají se odradit a zkouší nové cesty. A co je nejdůležitější: To všechno si volí. Štěstí samo o sobě je volbou. Ale nevznikne jen pozitivním myšlením. Samozřejmě, pozitivita je důležitá. Ale sama o sobě nezaručí výsledky, které hledáte.

Přesáhněte pozitivní myšlení

Co je tedy alternativa? Můžete pracovat jako startup a experimentovat na své cestě ke štěstí a úspěchu. Startupy narušují model velkých organizací a průmyslových odvětví, kde se vše plánuje. Místo kontraproduktivních plánů tvoří hypotézy a testují je, aby problému porozuměli a vybudovali udržitelný základ, protože od něj se vyvíjí vše ostatní.

A pokud si myslíte, že experimentování je prostě moc riskantní, věřte, že zde nejde o náhody. Promyšlené experimentování přináší mnohdy cennější výsledky, než léta plánování. Proč? Protože život si nelze naplánovat, vyžaduje naopak improvizaci. A čím více improvizujete a získáváte zpětnou vazbu, tím snazší je zajistit, abyste se stále ubírali správným směrem.

Buďte otevření odchylkám od plánu

Všichni máme strach z experimentů. Myslíme si, že experimentování je riskantní a nezodpovědné. Co když se rozhodnu špatně? Co když se ponížím nebo zklamu ostatní? Silný pocit bezpečí spojený se zachováním původního stavu nás nutí zůstávat na místě, i když bychom už dávno měli být jinde. Plánování zní tak dospěle. A přesto vás často zavede příliš daleko (a do špatného směru). Plánování předpokládá, že se proměnné nezmění a vše může být řízeno. To ale v životě neplatí, naopak jsme většinou bombardováni nepředvídanými událostmi a abychom je ustáli, musíme být připraveni flexibilně jednat, ne se držet původního plánu za každou cenu.

Připraveni experimentovat? Zde je návod…

Pozorujte

Pozorování je klíčem při spouštění vlastních experimentů, podle něj měníme to, jak se rozhodujeme a jak dolaďujeme své chování. Vylaďte vše od návyků, jak se oblékáte, až po technologické postupy, hierarchická pravidla a dovoz kancelářských potřeb ve vaší firmě. Zeptejte se sami sebe: „Co dominuje? Za co sklízím úspěch a co mě naopak brzdí? Existují nějaké anomálie?“. Sledujte vše co nejobjektivněji. Staňte se bystrým pozorovatelem svého života a pamatujte: Pravda je většinou v činech, ne slovech. Zvykněte si tedy dolaďovat svůj život a brzy se promění v nepřetržitý a dobrodružný experiment.

Zkoušejte hypotézy

Experimenty začínají hypotézou, která následně vyžaduje ověření. Nenechte se zastrašit, zkoušejte i detaily, jako například to, co jíte k obědu, či co nosíte na pohovor. Pro experimentování není nic nedůležité. Jakmile se naladíte na konstantní testování, stane se přirozenou součástí vašeho života.

Nevzdávejte se

Jak poznáte, jestli to funguje? Pokud jsou nuance jemné, vždy nelze hned poznat, zda novinka funguje. Identifikujte si dílčí cíle, které vám pomohou jako kontrolní body na cestě k vašim milníkům. A když věci hned nepůjdou zcela podle plánu (což je velmi pravděpodobné), zvažte nějaká alternativní řešení a používejte nově zjištěné údaje jako krmivo pro váš další experiment. Jak řekl Thomas Edison: „Neselhal jsem, jen jsem nalezl dalších 10 000 způsobů, které nefungují.“ „Všechny výsledky jsou užitečné, protože jste zas o krok dál.“

Máte tendenci příliš plánovat? Kdy jste naposledy experimentovali s cílem optimalizovat výsledky? Které oblasti vašeho života jsou zralé pro experimentování? Ptejte se sami sebe na ty správné otázky a nastavíte se na štěstí a úspěch.