Myslím, že bez nadsázky můžeme říci, že naše století je stoletím informačním technologií. Počítače, mobily, tablety, všechny jejich podmnožiny ve spojení s internetem jsou už nedílnou součástí našich životů. Naprostá většina z nás si život bez nich už neumí představit. Stále mladší děti mají mobily a učí se komunikovat prostřednictvím nich. Virtuální svět se stává důležitějším než ten reálný. „Písneme si,“ zazní mezi přáteli častěji než obyčejné „sejdeme se.“

Nová závislost

Technologie se v současné době vyvíjí nesmírně rychle, každý den se na nás valí nesmírné množství informací. To vše má dopad na naši psychiku. Lidé často cítí psychický přetlak a uzavírají se do sebe. Volí pak paradoxně komunikaci přes sociální sítě, kde si vytvoří svou bezpečnou komfortní zónu. Když nechceme, nemluvíme, nebo realizujeme své sociální potřeby přes různé hry a aplikace, vytváříme si své „bezpečné“ virtuální světy. V uvozovkách bezpečné, ale zneužití osobních dat je jiný problém současných technologií. Každopádně lidé se uzavírají do sebe a to má negativní dopad na mezilidské vztahy.

Phubbing

Je nemoc moderní doby, kterou se označují lidé preferující komunikaci před tou osobní. Mobil se pro ně stává důležitější než osobní rozhovor s člověkem a to s tím, ke kterému chovají kladné city. Manželé, nebo mladí milenci jdou na večeři a tráví většinu večera tím, že se dívají do mobilu. Vyfotí svůj talíř s jídlem, fotku dají na sociální síť a cítí uspokojení, když dostanou dostatek lajků. To, že jim uniká sounáležitost s partnerem, že vázne jejich osobní komunikace jim zcela uniká. Tuto nebezpečnou závislost už vědci pojmenovali – phubbing.

Co s tím?

Lidé si dokáží vypěstovat závislost na alkoholu, drogách, herních automatech i sociální sítích i na mobilních telefonech. Pravda, ta poslední není nebezpečná životu, ačkoliv frustrace, která může vzniknout z nenaplnění sociálních potřeb, jenž jsou uloženy v každém z nás, může vést k depresi, sebevražedným myšlenkám. To je však už krajní případ. Nicméně i tak je phubbing závislost, která může silně narušit naše vztahy s partnerem, rodiči, přáteli, ohrozit i naši pracovní kariéru.

Kdy vzniká závislost

Člověk zkontroluje během dne display mobilního telefonu až 85x. Není však odborníky specifikováno, jaká doba strávená s mobilem je již určující pro vznik závislosti. To poznáte sami, až si jednoho dne všimnete, že s vámi již váš partner nebydlí, nebo vám přistane na stole výpověď.

Realita života

Snažte se tedy vědomě sami určit dobu, kterou strávíte s mobilem tak, aby neohrožovala váš soukromý či pracovní život. Choďte do přírody, do kina či divadla, scházejte se s přáteli, mluvte s partnery, uvědomujte si svůj reálný život, užívejte si ho. Pokud toho nejste schopni a cítíte neustálé nutkání sáhnout po mobilu, vyhledejte pomoc psychologa. Není to žádná ostuda, moderní doba přináší výhody ale i nástrahy a úskalí. Je jen na nás, jak se s nimi vyrovnáme.