Mladistvý a svěží vzhled je cílem každého z nás. Čas je ale neúprosný a někdy nám dosažení tohoto cíle komplikuje. Takový je přirozený běh věcí, přesto ale není jeho narušením, pokud prostřednictvím plastických operací alespoň trochu působení času napravíme. A v případě operací očních víček to platí o to více, že se nemá jen význam estetický, ale též zdravotní.

Kdy se vyplatí uvažovat o operaci očních víček?

Plastická operace očních víček je vhodná pro všechny, kdo se potýkají s problémy v podobě padajících víček, nevzhlednými vaky pod očima nebo s převislou kůží. To vše se navenek projevuje právě oním unaveným vzhledem. Je ale důležité zmínit i to, že kromě estetické stránky mohou vést zmíněné faktory i ke skutečným problémům jako je slzení nebo pálení očí nebo jejich nadměrná únava plynoucí ze zatěžování očí. To vše lze napravit právě skrze operaci očních víček.

Jak operace probíhá?

Pro pacienta je plastická operace očních víček nenáročným zákrokem. Také doba hojení je velmi krátká a nevyžaduje žádný speciální režim. Jako každý jiný zákrok, i v tomto případě je prvním krokem konzultace s lékařem. Vlastní operace potom probíhá v lokální anestezii, po jejíž aplikaci následuje vlastní zákrok, při kterém chirurg napraví nedostatky odstraněním přebytečné kůže nebo tukových váčků a vhodně zvoleným šitím.

Pooperační péče vyžaduje klidový režim

Plastická operace očních víček nevyžaduje hospitalizaci a pacient odchází po zákroku domů. Rekonvalescence spočívá jen v dodržování klidového režimu a vyhýbání se fyzické námaze. Součástí rekonvalescence je samozřejmě také pravidelná kontrola a následně pak vytažení stehů. Vzhledem k nenáročnosti a významu, který operace má z estetického i funkčního hlediska, se vyplatí o ní uvažovat vždy, když člověka trápí některý z problémů uvedených v úvodu.