Znečištěné ovzduší zplodinami civilizace je dlouhodobý problém současnosti, který trápí lidstvo na většině míst naší planety. Že má negativní vliv na lidský organismus je věc známá, že je lepší nevycházet z domu především s malými dětmi, pokud je naměřena vyšší koncentrace emisí, především oxidu dusičitého už víme asi všichni. Má však vliv ovzduší i na kvalitu našeho spánku?

Ovzduší ovlivňuje náš spánek

Podle amerických studií má znečištěné ovzduší skutečně vliv na náš spánek. Vědci několik let zkoumali skupiny lidí s ohledem na věk, jejich životosprávu, kouření, zaměstnání apod. a to v šesti amerických městech různé velikosti. Zkoumaní měli na ruce zvláštní náramek, zaznamenávající délku a hloubku jejich spánku. Vědci pak svou studii jednoznačně vyhodnotili tak, že lidé vystavení nejvyšší úrovni znečištění měli nejhorší kvalitu spánku. Vyšší hladina oxidu dusičitého zhoršila kvalitu spánku téměř o 60%.

Spánek ovlivňuje kvalitu našeho života

To je jednoznačné. Pokud se pořádně nevyspíme, jsme unavení, nepodáváme takové výkony jako po kvalitním spánku. Nemluvě o tom, že nekvalitní spánek má negativní dopad na naše zdraví. Spíme-li tedy v oblasti, kde jsou obvykle vysoké hodnoty oxidu dusičitého, je nabíledni, že i u nás, stejně jako u Američanů, dochází k podráždění horních cest dýchacích zplodinami, které se přenáší do krve a dokonce mohou mít vliv i na mozek. Náš spánek se pak zhoršuje, kromě výše zmíněných obtíží může docházet ke spánkovým apnoím, nebo k nespavosti.

Co s tím?

Je pravda, že spánek vždy závisí na konkrétním jedinci. Jsou tací, kteří spí dobře a hluboce za každých okolností a v téměř každých podmínkách. Většina z nás je však citlivá na různé vzruchy a negativní podněty, k nimž bezesporu může patřit i znečištěné ovzduší. Ne všichni se můžeme přestěhovat na samotu do hor, kde je klid a čistý vzduch. Jediné, co můžeme udělat, pokud jde o znečištěný vzduch, dodržovat pravidlo větrat krátce, ale intenzivně, případně si pořídit pračku vzduchu. Dnes už existují různé vzduchové filtrace, které zachycují prach a mikročástice. I to nám pomůže lépe dýchat a tím i lépe spát.